Coöperatie 033GROEN werkt samen met bewoners, maatschappelijke organisaties, gemeente en bedrijven aan méér betekenisvol groen in Amersfoort.

 

De leden van coöperatie 033GROEN werken in verschillende samenstellingen en binnen diverse samenwerkingsverbanden aan een brede waaier van projecten. De initiatiefnemers versterken elkaar binnen 033GROEN door hun grote diversiteit aan kennis en ervaring en mix van stadse- en boerenwijsheid. Leden hebben bijvoorbeeld deskundigheid op het vlak van sociale media en maatschappelijke innovatie, kennis van tuin- en landschapsinrichting en ervaring met moestuinieren en composteren.

 

Meer informatie

033GROEN is de zelfstandige voortzetting van het werk van de Tuinmakelaars van het Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie (CNME) Landgoed Schothorst, die in 2011-2012 actief waren in de stad. Vanaf 2013 werd op verschillende plekken en schaalniveaus ervaring opgedaan met de ontwikkeling van gemeenschapsgroen. Zo nam 033GROEN het beheer van de voormalige Heemtuin Liendert over. Tezamen met vrijwilligers uit de stad voeren we daar tijdens maandelijkse werkdagen het natuurbeheer uit. Ook werd een start gemaakt met de aanleg van de Proef-Tuin Isselt, een eetbaar park op een bedrijventerrein.

 

In de daarop volgende jaren kregen ook andere groenprojecten vorm: Groentjes uit Kruiskamp, ’t Vogelnest – Liendert, Binnentuin Koppel. Samen met Lyvore werken we aan de realisatie van De Tuin van De Plataan (Soesterkwartier), een beleeftuin voor bewoners van deze zorginstelling en buurtbewoners. En onder de vlag van KeiStadHout gunnen we hout dat vrijkomt bij kapprojecten binnen de stad een mooi tweede leven.

In 2015 volgde een zoektocht naar een bestendige organisatievorm, gefaciliteerd door de Gemeente Amersfoort; begin 2016 werd de Coöperatie 033GROEN als maatschappelijke organisatie officieel opgericht. De initiatiefnemers maakten een bewuste keuze voor de coöperatie als organisatievorm. Deze vorm biedt veel mogelijkheden aan bewoners, maatschappelijke organisaties, gemeenten en ondernemers bij te dragen aan een groener Amersfoort.

 

Het 033GroenLoket helpt je op weg http://033groen.nl/aanbod/. Een goed idee voor buurt / (school)plein / wijk / stad? Of samen aan de slag met een groen project? Neem contact met ons op!

033Groen