Stichting Elisabeth Groen
Heiligenbergerweg 151
3816 AJ Amersfoort
info@elisabethgroen.nl

Amersfoort, april 2022

Beste Raad,
Wat fijn dat jullie gekozen zijn! Je mag je de komende vier jaar sterk maken voor een mooier, gezonder en leefbaarder Amersfoort. Bij voorkeur samen met de stad en samen met de vele initiatieven die zich daar ook sterk voor maken. Zoals ook bij Elisabeth Groen.

In 2018 konden we nog vertellen dat de groep vrijwilligers aan het groeien was en dat we in de startblokken stonden voor de aanleg van het prachtige park voor en door bewoners. Dat park waarvan het plan in 2013 in een mooi proces van co-creatie tot stand was gekomen met ruim 200 ideeën uit de stad. En nu, 2022, is de wereld flink veranderd. Maar we zijn wel een prachtig park rijker, dat is aangelegd en wordt onderhouden door bewoners en gemeente – SAMEN! In het park staat het oude ketelhuis fier overeind, omgetoverd tot Parkhuis – een heerlijke plek voor kinderen van 0 tot 101 om te ontmoeten, te spelen en te ontspannen.

Zo’n terrein in de stad vergroenen is best een uitdaging geweest, voor gemeente (raad, ambtenaren, college) en bewoners. Daar komt heel wat vertrouwen bij kijken, maar dat vertrouwen is er dan ook. Wat we jullie willen meegeven is om ook eens te kijken naar hoe dit de afgelopen jaren allemaal is gelukt en wat daar de sleutels bij zijn geweest. Omdat het natuurlijk niet bij Elisabeth Groen en Parkhuis alleen moet blijven. Er zijn veel projecten die de gemeente met bewoners SAMEN kan ontwikkelen en uitvoeren. Waarom? Omdat het helpt met het vertrouwen in elkaar te vergroten, kloven te overbruggen en de leefomgeving te verbeteren. Om maar eens wat te noemen.

Kennisnemen van de 17 sleutelpunten die de ontwikkeling van Elisabeth Groen en Parkhuis hebben geholpen een succes te worden? Klik dan hier.

Veel groens,
Stichting Elisabeth Groen

www.elisabethgroen.nl

Elisabeth Groen