Van harte gefeliciteerd.

69.000 Amersfoorters kozen op 14,15 en 16 maart 39 gemeenteraadsleden om meer dan 158.000 inwoners te vertegenwoordigen in het hoogste bestuursorgaan van Amersfoort. Aan u de schone taak om de komende vier jaar dit, naar onze mening, zware ambt uit te oefenen.

Hoe gaat u die bijna 4.000 inwoners per raadslid vertegenwoordigen?

Samenwerken en communiceren van stad en stadhuis is daarbij van groot belang.

Kennen en gekend worden is een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking.

Bewoners033 wil daar aan bijdragen door het bieden van een platform aan inwoners die initiatieven nemen om Amersfoort mooier en prettiger te maken. Dat doen we onder andere door het organiseren van broedplaatsen en burgerborrels. In de afgelopen vier jaar zagen we regelmatig verschillende raadsleden aanwezig en we hopen de komende vier jaar nog meer raadsleden zullen komen. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten kan iedereen zijn initiatief, idee of droom pitchen beroep doen op andere aanwezigen om mee te denken over hoe die gerealiseerd kunnen worden.Daarnaast is er de gelegenheid gebruik te maken van Advies033 waar ervaren initiatiefnemers helpen op weg of onderweg bij nieuwe initiatieven. Op die manier hopen we initiatiefnemers te ondersteunen waar dat nodig is. Bewoners033 kan daarmee gerekend worden tot wat tegenwoordig de participatieve of doe-democratie genoemd wordt.

Amersfoort mag zich gelukkig prijzen met de vele mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun initiatieven. Er zijn burenhulp projecten, mensen die een braakliggende stukje land omtoveren tot een prachtige buurttuin, mensen die zich inzetten voor duurzame energievoorziening, of initiatieven nemen om de sociale samenhang van een wijk te vergroten. Een aantal van dergelijk initiatieven zijn te zien via de website van Bewoners033, en via de verschillende wijkwebsites. Maar zeker niet allemaal. Mensen steken enorm veel tijd in hun projecten. Daarnaast hebben ze vaak
niet eens zo veel meer nodig om een initiatief te realiseren. Soms wat financiële ondersteuning, soms ondersteuning met informatie, de juiste contacten en afstemming. Vaak hebben ze letterlijk en figuurlijk alleen de ruimte nodig om aan de slag te kunnen gaan. En u als gemeenteraad heeft een belangrijke rol in het gunnen van die ruimte.

Soms lopen de dromen van initiatiefnemers uiteen met de wensen of plannen van andere inwoners of van het stadhuis. Dan wordt u als gemeenteraadslid gevraagd om positie te kiezen.

Wij kunnen ons voorstellen dat het een enorme uitdaging is om op zo’n moment goed in contact te komen of te blijven met inwoners. Het is immers al ingewikkeld genoeg om met uw negenendertigen op een lijn te komen. En toch is onze overtuiging dat geïnformeerd zijn en in contact blijven met elkaar de weg is naar een mooier en prettiger Amersfoort. En dat is waar we ons allemaal voor inzetten.

En ook als bewonersinitiatieven wél in lijn liggen met wensen van andere bewoners en van het stadhuis, is het naar onze mening van belang om contact te blijven onderhouden over bewonersinitiatieven. Want Amersfoort wordt mooier en prettiger als…

 • er een succesvolle afstemming tussen de stad en het stadhuis is;
 • het harde werken van inwoners, van ambtenaren en van u als
  raadsleden elkaar versterkt;
 • initiatiefnemers de steun en waardering krijgen die ze nodig hebben
  voor het realiseren van hun plannen;
 • u alle kennis van die actieve Amersfoorters kunt en gaat gebruiken bij
  uw besluiten over de toekomst van Amersfoort en haar 158.000
  inwoners.

Daarom bieden we u namens initiatief nemende bewoners‘Besteraad033’ aan.

Daar vindt u een verzameling van berichten/informatie over bewonersinitiatieven. We hopen en verwachten dat deze verhalen u de komende vier jaar blijven inspireren om in verbinding te blijven met deze en al die andere initiatieven in Amersfoort.

Bewoners033

Deze tekst is uitgesproken bij de presentatie van deze website aan de Raad, op 9 april 2022 in de Witte Vlinder.

Beste Raadsleden – presentatie 9 april 2022