bewonersparticipatie op maat.

De afgelopen jaren hebben bewoners van de wijk Nieuwland, verenigd in het Buurtinitiatief Nieuwland vele wensen van bewoners op het gebied van leefbaarheid, verwezenlijkt. Dit alles met gemeentelijke- en private subsidies. Een verwaarloosde zandbak/speelplek aan het Wildemanskruid/Zeepkruid is geüpgraded, voorzien van kunstgras en natuurlijke, onderhoudsarme speelelementen. Langs de geluidswal van de A1 zijn aan de bewonerskant moestuintjes aangelegd en een druivengaard.

De geluidswal in Nieuwland is vergroend met ruim 70 bomen, vele struiken, wilde bloemen en een boomgaard.

De natuurspeelplaats is uitgebreid met een waterpomp, een kruiptunnel en een klimboom.

Nu loopt het project Rondje Bewegen in Nieuwland, een sportieve route rond Nieuwland met onderweg allerlei mogelijkheden voor oefeningen. Er komt een calisthenicspark en studenten van ROC Midden Nederland ontwikkelen een sportieve route (afdeling sport) en een app (afdeling IT) om de prestaties te meten, elkaar te vinden in het sportparcours en met de oefeningen die je onderweg kan doen. Dit allemaal om de sociale cohesie in de wijk te vergroten, ouder en jonger bij elkaar te brengen. De uitvoering van dit alles is reeds begonnen.

Het volgende project is de snelweg, A1 waar met 130 km/u langs maar liefst drie woonwijken wordt gereden. In totaal 34.050 inwoners van de wijken (waaronder 8395 kinderen onder de 14 jaar) ondervinden hier ernstige hinder van. De bewoners willen er bij de Gemeente Amersfoort sterk op aandringen stappen te ondernemen om de maximum snelheid over dit traject van slechts 5 kilometer (vanaf Bunschoterstraat tot verkeersplein Hoevelaken) te verlagen naar 100 km/u. omdat dit een drastische verlaging van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxides betekent. Ook zou dit de geluidsoverlast verminderen, waardoor extra dure geluidswerende maatregelen mogelijk achterwege kunnen blijven. De economische bereikbaarheid van Amersfoort zal niet worden aangetast.

Buurtinitiatief Nieuwland, verbinders, samen met de Gemeente Amersfoort.

www.buurtinitiatiefnieuwland.nl
buurtinitiatiefnieuwland@gmail.com

 

Buurtinitiatief Nieuwland