Vele handen maken licht werk: Onder dit motto is Buurtpunt Zuid in 2013 opgericht.

Sinds de oprichting van Buurtpunt Zuid in 2013 weten steeds meer wijkbewoners de ‘burenhulpdienst’ te vinden met een breed scala aan hulpvragen. Jaarlijks worden er ruim honderd mensen geholpen door vrijwilligers na bemiddeling door de coördinatoren. De vrijwilligers zijn buurtbewoners die graag iets voor een medebewoner doen.

https://www.amersfoortzuid.nl/buurtpunt-zuid
buurtpuntzuid@gmail.com, 0630850172

Wijzelf hebben een hulpvraag aan de nieuwe gemeenteraad:

De bereikbaarheid van de wijkbeheerder verbeteren.

In het Vermeer-, Leusder- en Bergkwartier en het Bosgebied is het lastig de wijkbeheerder te bereiken. Diverse initiatieven van bewoners blijven steken omdat ze hem niet kunnen bereiken wanneer zij willen overleggen om iets in de openbare ruimte te ondernemen zoals bloembakken plaatsen, perkjes beheren enz. Als je bewoners wilt stimuleren om zelf dingen te ondernemen, zorg er dan alsjeblieft voor dat de infrastructuur van de kant van de gemeente er is en adequaat reageert.

Ik zit in de werkgroep buurtbudget voor Amersfoort Zuid en bij de aanvragen horen wij regelmatig bovenstaande klacht. Het gaat dus niet specifiek om één initiatief, maar juist om veel (potentiële) initiatieven. Het is de afgelopen 2 jaar moeilijk geweest de wijknetwerker te bereiken. Dat is zo jammer want de energie van de bewoners moet in hun project gaan en niet in pogingen om de wijkbeheerder te bereiken om toestemming te krijgen.

Contactgegevens:

Marjo Roberts, coördinator burenhulpdienst Buurtpunt Zuid
telefoon 0655346003, mailadres: mroberts@planet.nl

 

Buurtpunt Zuid