De Zonnebloem is een op-en-top vrijwilligersorganisatie. De Zonnebloem verrijkt het leven van ouderen en mensen met een lichamelijke beperking door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken. In Amersfoort zijn er zes afdelingen met in totaal ca. 150 vrijwilligers die zich inzetten voor ca. 530 ouderen en gehandicapten die ‘gasten’ worden genoemd.

Onze werkzaamheden omvatten ‘activiteiten’ en ‘bezoekwerk’. Jaarlijks organiseren de zes Amersfoortse Zonnebloem-afdelingen in totaal ca. 70 activiteiten voor onze minder valide gasten. Dit zijn bustochten, boottochten, gezellige maaltijden, muzikale middagen e.d. Daarnaast zijn er zogenaamde 1-op-1-uitjes waarbij een vrijwilliger met een gast samen op pad gaan om iets gezelligs te doen. B.v. een bezoek aan een tuincentrum.

Een deel van onze gasten is dermate gehandicapt dat deelname aan een activiteit vaak niet mogelijk is. Met name deze groep wordt door onze vrijwilligers regelmatig thuis bezocht. In Amersfoort leggen ca. 130 vrijwilligers jaarlijks in totaal ca. 6.000 van dergelijke bezoeken af.

Een vervelende tendens is dat landelijk gezien het aantal donateurs afneemt terwijl onze doelgroep juist in aantal toeneemt. Dit betekent voor lokale afdelingen aanzienlijk minder inkomsten. Om ons goede werk op termijn te kunnen blijven voortzetten is een gemeentelijke subsidie van essentieel belang. Dit jaar hebben wij via de projectregeling van Indebuurt033 een mooie subsidie mogen ontvangen.

Bij het invullen van de aanvraag is ons gebleken dat deze regeling (projectaanvraag voor een individuele activiteit op buurtniveau) zich in feite niet goed leent voor de Zonnebloem-werkzaamheden. Ons werkgebied bestaat immers uit een veelheid van activiteiten verspreid over de gehele stad, inclusief Hoogland en Hooglanderveen.

Voor ons zou een andersoortige en meer structurele subsidieregeling een betere optie zijn. Wij zouden ervoor willen pleiten om dat in de komende periode nader te onderzoeken en wij zijn uiteraard bereid om hiervoor de nodige input te geven.

Namens de 6 Amersfoortse Zonnebloem-afdelingen,
John ter Weyden
Email:  info@zonnebloem-eemland.nl
Web:    https://zonnebloem-eemland,nl

De Zonnebloem