We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. De energietransitie, de inclusieve samenleving, en gezond duurzaam geproduceerd voedsel zijn een aantal voorbeelden van deze uitdagingen. Hoe gaan we daadwerkelijk naar een duurzame en inclusieve samenleving, waarbij de verzorgingsstaat overgaat in een participatiesamenleving? Dit zijn grote vraagstukken die om een integrale oplossing vragen. Deze oplossingen worden steeds meer lokaal gevonden.

Gebiedscoöperatie Eemland (GCE) is opgericht om gezamenlijk lokale oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen. Als betrokken en ondernemende burgers slaan we de handen ineen. Hiermee begeven wij ons op een speelveld, waar voorheen overheid en markt het voor het zeggen hadden en waar de burger als consument of publiek vooral aan de zijlijn stond.

Wij willen als  ondernemende en actieve burgers echter nadrukkelijk betrokken zijn in de gebiedsontwikkeling, zowel lokaal als regionaal. Hierdoor veranderen we het speelveld van markt en overheid. Het wordt een nieuw speelveld die we als Gebiedscoöperatie mede vorm geven.

Wij gaan graag met u in gesprek om onze doelstellingen, visie, aanpak en het belang voor Amersfoort toe te lichten.

https://gebiedscooperatie-eemland.nl/
https://gebiedscooperatie-eemland.nl/contact/

Gebiedscoöperatie Eemland