‘Geachte heer Backer,

Op 21 maart jl. zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Deze hebben in Amersfoort tot de nodige verschuivingen geleid. (……) Dit leidt ertoe dat niet één partij duidelijk het voortouw kan nemen in de vorming van een coalitie. Met een dergelijke uitslag is het te rechtvaardigen om met behulp van een verkenner af te tasten welke partijen met elkaar in gesprek willen gaan om tot vorming van een coalitie te komen. De fractie van D66 heeft als grootste partij hierin het voortouw genomen. (……) Als voorzitter van de gemeenteraad verzoek ik u om als verkenner advies uit te brengen aan de gemeenteraad over de vorming van een coalitie. In dit advies is beschreven welke coalities kansrijk zijn, mede op basis van de uitdagingen en kansen voor Amersfoort in de komende vier jaar. Graag zie ik een voorstel tegemoet voor de vervolgstappen en de persoon die dit vervolg zal begeleiden.(…..)

Om de gesprekken met alle in de gemeenteraad van Amersfoort vertegenwoordigde partijen gesprekken vruchtbaar te laten zijn, verzoek ik u de inhoud daarvan vertrouwelijk te houden. Uiteraard zal het advies dat u opstelt, openbaar zijn. Na uw verkenning en het aan te leveren advies, zullen de partijen moeten aangeven op welke wijze zij de vervolgfase willen ingaan’.

 

Bovenstaand komt, sterk ingekort, uit de brief dd 28 maart j.l. van burgemeester Lucas Bolsius aan jonkheer (!) Joris Paul Backer, nazaat van een Amsterdamse regentenfamilie, die door D66 als ’verkenner’ is gevraagd. Het vetrode is uiteraard van mij. En noteer hoe vaak het woord coalitie voorkomt.

 

Wanneer er iemand is die durft te beweren dat Amersfoort koploper is wat bestuurlijke vernieuwing betreft, meld het mij, want ik trakteer diegene op een zéér onvrijwillige duik in de middeleeuwse Eem.

 

Gerard Chel,

trotse ambassadeur van het helaas nog steeds noodzakelijke ‘Het Nieuwe Samenwerken’

 

Gerard Chel