Initiatief van Buurtvereniging Zuidsingel en Belangengroep Varkensmarkt

 

De Varkensmarkt, het hart van ons bruisende centrum, ligt er verwaarloosd en rommelig bij. Geparkeerde fietsen domineren het beeld en het autoverkeer levert dagelijks gevaarlijke situaties op voor voetgangers en andere verkeersdeelnemers. De ondernemers en omwonenden in de omgeving van de Varkensmarkt willen van de Varkensmarkt weer een bruisend en gezellig plein maken, kortom, een sieraad in onze binnenstad. De aanpak van de Varkensmarkt is een van de punten uit de Visie Stadshart om snel aan te pakken.

 

De Belangengroep Varkensmarkt wil een gezamenlijk plan van burgers, ondernemers en de gemeente voor de Varkensmarkt ontwikkelen. We hebben inmiddels bereikt dat de grote hoeveelheid bussen van de Varkensmarkt is verdwenen. Samen met bewoners en ondernemers hebben we een ‘Visie Varkensmarkt’ opgesteld en we zijn bezig hiervoor breder draagvlak te creëren. In onze visie wordt de Varkensmarkt de verbindende schakel tussen de winkelstraten en wandelroutes Langestraat, Westsingel, Utrechtsestraat, Arnhemsestraat, Koestraat en Zuidsingel.

 

Nu ook de taxistandplaatsen van het plein verdwijnen is de tijd rijp om van de visie een concreet plan te maken. Het autoluw maken van de binnenstad biedt kansen om van de Varkensmarkt een aangename verblijfsplek te maken voor bewoners, winkeliers en bezoekers en het biedt ook kansen om de verkeersproblematiek op de Zuidsingel op te lossen. Ook hiervoor is door ons een voorstel gedaan voor de herinrichting. Het vernieuwen van de kades van de Zuidsingel in 2019 is een prachtige aanleiding om de straat opnieuw in te richten!

 

Concreet vragen we de nieuwe raad geld uit te trekken voor de herinrichting van de Varkensmarkt en de Zuidsingel zodat onze stad erop vooruit gaat.

 

Contactgegevens Buurtvereniging Zuidsingel/Belangengroep Varkensmarkt:

Gereon Bargeman (voorzitter)
Zuidsingel 8
3811 HA Amersfoort

info@gereon.nl

facebook.com/Varkensmarkt033

 

 

Herinrichting Varkensmarkt en Zuidsingel