Het is duidelijk dat het klimaat verandert en dat we gezamenlijk actie moeten ondernemen om Amersfoort klimaatbestendig te laten zijn en blijven. Als we niets doen krijgen we in de toekomst steeds meer last van droogte, hitte en hevige regenval.

 

In Amersfoort hebben groene verenigingen, ondernemers in het groen, tuinontwerpers, de gemeente en het waterschap hun krachten gebundeld in een netwerk ‘Operatie Steenbreek Amersfoort’, om samen zo veel mogelijk stenen in Amersfoortse tuinen te vervangen door groen of door waterdoorlatende bestrating.

Operatie Steenbreek is een landelijke campagne, bedoeld om tuinen groener te maken.

Met het platform ‘Lekker in je Tuin’ willen we groen op daken, gevels en balkons en in tuinen in Amersfoort stimuleren. Op dit platform kunnen bewoners van Amersfoort informatie vinden, aanvragen en kennis en ervaringen uitwisselen over het onderwerp en hoe je zelf aan de slag kunt gaan.

 

We willen inwoners van Amersfoort op een actieve manier bewust maken van de belangen van meer groen in de eigen omgeving. Het gaat ons niet alleen om de ‘usual suspects’, mensen die al veel met groen bezig zijn, maar juist ook om het bereiken van verschillende doelgroepen (huizenbezitters/huurders) om hen te enthousiasmeren en activeren.

 

Het draait er vooral om het de inwoners makkelijk te maken om informatie te vinden over hoe je zelf aan de slag kunt gaan of bij wie je terecht kunt met vragen en aanbod. Inspirerende voorbeelden, starterspakketten en lokaal aanbod is te vinden op www.lekkerinjetuin.nl. Ook meedoen met het steenbreek netwerk of een keer kennismaken en uitwisselen? Kom langs op een bijeenkomst of neem contact op voor een afspraak via info@lekkerinjetuin.nl.

Operatie Steenbreek Amersfoort