Geachte redactie,

Vier jaar geleden begon het zo goed, enthousiaste nieuwe raadsleden, de burgemeester die de vier grondbeginselen van de ombudsman aanhaalde bij de beëdiging: Persoonlijk contact, Respect, Gelijkwaardigheid, Vertrouwen. Ik zou daar nog aan toe willen voegen Transparantie.

Kijkend naar de afgelopen vier jaar wil ik de balans opmaken langs deze vijf basisprincipes

Persoonlijk contact. Raadsleden en ook de meeste wethouders zijn goed te benaderen, bezoeken participatieavonden en reageren op vragen. Dat zit wel goed, zou je zeggen. Het is natuurlijk ook van belang wat zij er mee doen. En dan zijn de ervaringen wisselend. Aanwezig zijn is belangrijk, maar de boodschap die wordt uitgezonden én die vertalen, is nog belangrijker. Zeker een punt van verbetering voor de nieuwe Raad.

Respect. En punt waarover ik mij blijf verbazen. De onderlinge communicatie op bijvoorbeeld Twitter tussen raadsleden, maar ook van raadsleden naar burgers, getuigt niet altijd van respect

Les voor de nieuwe Raad: Twitter met respect naar elkaar.

Er zijn helaas ook nog steeds raadsleden die denken dat het enkele feit dat zij zijn gekozen, hen het recht geeft te doen wat zij willen. Respect betekent ook respect hebben voor de mening uit de samenleving. De wijze waarop soms gesproken wordt over de “usuals” is kwetsend. Het feit dat er mensen zijn die zich heel hard inspannen voor de stad zo worden weggezet, doet geen recht aan hun inspanningen en getuigd van weinig respect. Les voor de nieuwe Raad: wees blij met de mensen die zich inzetten voor de stad en koester hen.

Gelijkwaardigheid: Het grote doel van Het Nieuwe Samenwerken was: samen met elkaar nieuw beleid uitwerken. Op sommige onderdelen is dat zeker gelukt! Denk aan de Groenvisie, een mooi project van samenwerking. Les voor de nieuwe Raad: Ga door met dit soort projecten. Helaas ook hier minpunten. Bij de bespreking van de Regionale Ruimtelijke Visie presteerde de wethouder het om in een bestuurlijk stuk aan de Raad te schrijven dat dit te abstract was voor participatie. Eigenlijk zei hij dat burgers te dom zijn om dit te begrijpen! Dan heb je van gelijkwaardigheid nog weinig begrepen.

Vertrouwen. Helaas is de Raad niet geslaagd het vertrouwen terug te winnen. Daarvoor zijn er teveel zaken onder het tapijt geschoven en verantwoordelijkheden niet genomen. Denk aan het Provinciaal Toezicht, het data-lek, de vele bomenkap, de War, en andere besluiten die worden genomen zonder draagvlak bij de bevolking. Les voor de nieuwe Raad: Wees eerlijk, neem verantwoordelijkheid en speel geen politieke spelletjes in de achterkamer.

Transparantie. Het lijkt wel of er in deze periode heel veel besluiten zijn genomen waarop vertrouwelijkheid aan de Raad werd opgelegd. De basis daarvoor is dun. Openheid is belangrijk in de samenleving en wordt steeds belangrijker. Les voor de nieuwe Raad: Laat je niet te makkelijk vertrouwelijkheid opleggen.

 

De belangrijkste les die ik zou willen meegeven is: Neem de stad serieus, neem elkaar serieus. Luister naar argumenten en ga een debat open in. Geen besluiten van de collegepartijen vooraf met elkaar afgestemd in de achterkamertjes, maar een debat waarbij argumenten vanuit de stad écht meegewogen worden.

 

Met vriendelijke groet

 

Peter de Langen

Voorzitter Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA)

En Ambassadeur van Het Nieuwe Samenwerken

Peter de Langen