Ter inspiratie voor de nieuwe Raad 2018-2022

 

De Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) heeft zich opgericht naar aanleiding van een droom om Amersfoort weer een molen terug te geven. Het ging om het oliemolencomplex dat tot 1940 de Eemhaven domineerde. Na ‘wijs’ besluit van het gemeentebestuur is er gekozen om www.eemerald.nl te bouwen.

Het stichtingsbestuur bestaat uit diverse actieve Amersfoorters woonachtig hoofdzakelijk buiten dit gebied waaronder oud wethouder Ruud Luchtenveld en de koninklijk onderscheiden Joke Sickmann.

DROMEN

Wij dromen van een sfeervolle drukke Eemhaven met behoud van de historische gebouwen waar veel is te beleven, met schepen en terrassen. Dus geen iconische (hoogbouw) architectuur zoals het gemeentebestuur voor ogen heeft. Wij zien graag een grotere rol en bekendheid van het Eem gebied. Wij denken dat de menselijke maat hierin belangrijk is. Hoogbouw direct aan de Kleine Koppel is een bedreiging voor deze sfeer. Afgelopen raadsperiode is er besloten dat er twee hoge gebouwen van maximaal 27 meter hoog (net zo hoog als het Eemhuis) komen aan de Eemhaven. Wij hebben in het tot stand komen van deze plannen geparticipeerd door middel van pizzabijeenkomsten en klankboordgroepen. Hoewel een meerderheid van de deelnemers en ook de SVE tegen deze hoogbouw was heeft het gemeentebestuur toch besloten de plannen goed te keuren.

Een impressie wat de schaduwwerking doet met gebouwen van 15 meter hoog ziet u in de foto.

 

Recentelijk is de (oude) Raad akkoord gegaan dat er langs de Kleine Koppel minimaal tot 15 meter hoog gebouwd mag worden door bijvoorbeeld de gebouwen van de Prodentfabriek ook op te hogen tot 15 meter. Hiermee zal de gehele Eemhaven dus in de schaduw vallen voor een groot deel van het jaar vanaf zo’n 1500 uur.

DOEN

De SVE doet ook heel veel, zij is een zeer actieve stichting. Zo hebben wij de afgelopen twee jaar tweemaal (klik hier) een bijeenkomst georganiseerd, heel veel (nieuws)brieven en alternatieve ontwerpen aangedragen. Al onze bijdrages vindt u hier. Hoewel wij ons soms gehoord voelden is er hier in Amersfoort nog geen sprake het actief betrekken van de burger en haar ook zeggenschap geven over eigen Stad. Wij pleiten voor het breed ophalen van de mening van de Stad voordat er plannen worden gemaakt. Wij pleiten voor coöperatieve gebiedsontwikkeling.

In uw raadsperiode zullen nieuwe plannen langs de Eem aan u voorgelegd worden.  Het huidige ROVA terrein wordt mogelijk in de toekomst verplaatst waardoor de Stad zich richting de Isselt zal gaan bewegen. Er worden momenteel plannen gemaakt waarop u (en wij) een reactie mogen geven.

Wij pleiten voor co-creatie. Indien gevraagd willen wij een stedenbouwkundige voorstel doen maar veel liever zien wij dat de Stad zich uitspreekt over wat te doen met dit stuk grond. Waar heeft de Stad behoefte aan? Dat vraagt om een onderzoek onder de burgers want wij weten het antwoord hierop niet en ook een nieuwe wethouder, nieuwe raad, zittende ambtenaren of ingehuurd (Amsterdams of Rotterdams) bureau kan niet in de hoofden van de Amersfoorters kruipen.

De SVE zou graag nu al mee willen denken over hoe deze plannen vorm te geven.

Vrienden Eemhaven