De Amersfoortse gemeenteraad buigt zich momenteel over de aanpak op hoofdlijnen om Schothorst-Zuid aardgasvrij te maken. Als dit plan doorgang vindt, zal over zo’n twee jaar definitief besloten moeten worden over een plan waarin alle details van de uitvoering staan. WarmteStem roept de gemeente op om de wijkbewoners daarover mee te laten beslissen, en samen uit te werken hoe dat meebeslissen in de praktijk werkt.

Warmtestem is een groep bewoners in Schothorst die zelf wil bepalen hoe de wijk energie bespaart en overstapt op duurzame warmte.

Wat bewoners willen
WarmteStem wil achterhalen wat de bewoners in Schothorst zelf willen als het aardgas er op termijn uitgaat. Het gaat om onze huizen, en daarover willen we een beslissing nemen die bij ons past. We vinden het daarbij belangrijk dat bewoners de juiste en begrijpelijke informatie krijgen om goed hun mening te vormen.

Wat we samen kunnen doen
Daarnaast willen we samen concreet aan de slag met energie besparen. Collectief isolatie inkopen is voordelig, scheelt uitzoekwerk en versterkt het burengevoel. Ook zijn er veel mensen in de wijk die het nodige al gedaan hebben in huis en buurtgenoten graag op weg helpen door ervaringen te delen.

WarmteStem is een coöperatie. Dat betekent dat alle leden samen eigenaar zijn. Iedereen mag lid worden, met als enige voorwaarde dat je in Schothorst woont. WarmteStem is dus van iedereen in Schothorst die mee wil doen. Hoe meer leden, hoe sterker onze stem.

www.warmtestem.nl
contact@warmtestem.nl

WarmteStem