DUURZAAMHEID, DAT IS HET

Eerst was er geen probleem met afval. Tegenwoordig gaan we anders met spullen om en  consumeren bijna zonder er bij na te denken.

We kennen minder waarde aan spullen toe. “Niet meer nodig”, “beschadigd of stuk”, “op uitgekeken” zijn al snel excuses om iets nieuws te kopen en het “oude” weg te gooien.

We zijn minder bereid om moeite te doen om spullen te recyclen, repareren, ruilen of hergebruiken. We hebben het druk of zien de noodzaak er niet van.

De Weggeefwinkel geeft tegenwicht. Wij willen de komende jaren vooral blijven doen waar we goed in zijn en waar mogelijk verbeteren. Dat betekent duurzaamheid in de praktijk brengen, mensen verbinden en met creativiteit ons motto uitdragen:

“er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.” (Mahatma Gandhi)

 

WE HEBBEN EEN DROOM

Burgerinitiatieven hebben nut, waarde en direct invloed op de leefbaarheid van onze stad.

Soms botsen echter wensen en belangen met die van de gemeente. Hebben we relatietherapie nodig of komen we er samen wel uit?

Ambtenaren en vrijwilligers, het zijn net mensen. Bovendien lijken we eigenlijk best veel op elkaar.

We zetten ons belangeloos in om wat voor onze mede Amersfoorters te betekenen. Passie, toewijding en creativiteit is ons niet vreemd.

We zijn trots op alle goede dingen die Amersfoort te bieden heeft, maar zien ook knelpunten en willen die graag oplossen.

Om kans van slagen te hebben moet je samenwerken en daar zijn we dan ook goed in:  “een voor allen, allen voor een”.

Misschien hebben we ook stiekem wel dezelfde dromen. Zullen we hiervoor samen mogelijkheden creëren?

Laten we elkaars inzet voor Amersfoort vooral aanmoedigen! Elk team heeft namelijk supporters nodig.  En aangezien je nooit genoeg support kunt hebben, zullen we dan meteen ook maar nieuwe vrijwilligers inspireren en motiveren?

 

Weggeefwinkel Amersfoort 

Keerkring 118,  3813 BC Amersfoort

www.weggeefwinkelamersfoort.nl

Weggeefwinkel